Omalovánky online

omalovánky online, omalovánky k vytisknutí

Omalovánky k vytisknutí

Vesmír či kosmos - z řeckého κόσμος, ozdoba, šperk ale později také vše uspořádané, řádné, vesmír, je označení pro veškerý časo- prostor a hmotu a energii v něm. V užším smyslu se vesmír také někdy užívá jako označení pro kosmický prostor, tedy část vesmíru mimo Zemi.
Různými názory na svět a jeho vznik se již od pradávna zabývala filosofie a různá náboženství. V dnešní vědě se zkoumáním vesmíru jako celku zabývá hlavně kosmologie a astrofyzika.
Podle některých vědeckých teorií je te

Zdroj:Wikipedie


Vesmír omalovánky č.1641
Vesmír omalovánky č.1642
Vesmír omalovánky č.1643
Vesmír omalovánky č.1644
Vesmír omalovánky č.1645
Vesmír omalovánky č.1646
Vesmír omalovánky č.1647
Vesmír omalovánky č.1648
Vesmír omalovánky č.1649
Vesmír omalovánky č.1650
Vesmír omalovánky č.1651
Vesmír omalovánky č.1652
Vesmír omalovánky č.1653
Vesmír omalovánky č.1654
Vesmír omalovánky č.1655
    1